Dr. sc. Sanja Berić, dr. med

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja, uži specijalist intezivne medicine

Sanja Berić završila je dodiplomski studij medicine u Zagrebu 2001. godine. Pripravnički staž odrađuje u KB "Sestre Milosrdnice" u vremenu od 2001-2002. Zapošljava se 2003. u Sisačko-Moslavačkoj županiji pri Domu zdravlja kao liječnik Hitne medicinske pomoći gdje radi 3 godine. U Sisačkoj bolnici "Dr.Ivo Pedišić" 2006. započinje specijalizaciju iz anestezije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Do 2016. radi na istom odjelu gdje stječe veliko iskustvo iz područja anestezije, intenzivnog liječenja te rada u ambulanti za bol. 2016. godine prelazi u KB "Sv.Duh" gdje nastavlja obavljati iste poslove. U vremenu od 2017. godine pa sve do danas voditelj je ambulante za bol u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina. Završila je brojne tečajeve i bila je aktivni sudionik domaćih i međunarodnih kongresa, naročito iz područja regionalne anestezije te iz područja liječenja kronične boli. Završila je posljediplomsko usavršavanje iz anesteziologije u trajanju od četiri godine u sklopu regionalnog C.E.E.A. centra. Subspecijalizaciju iz područja intenzivne medicine položila je 2019. godine. Član je hrvatskog društva za bol gdje aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima. Također je član Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i analgeziju s kojim se isto uveliko bavi osobito na području ginekološke opstetricije te na području ortopedije i traume. Aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima intenzivne medicine čiji je član. 2010. dr. Berić brani magistraski rad pod naslovom „Utjecaj ketamina, sevoflurana i dušikovog oksidula na staničnu imunost“ na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2014. dr. Berić brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Kinetika stanične imunosti i koncentracija kortizola u krvi svinje nakon inhalacijske anestezije sevofluranom i dušikovim oksidulom“ na Vetrinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dr. sc.Berić je od 2016. godine-poslijedoktorand izabrana u naslovno suradničko zvanje na Katedri za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Njezivno glavno područje interesa uključuje regionalnu anaseteziju te područje liječenja kronične boli s velikim iskustvom preko 10 godina.

Certifikati

IBCFPRS Priznanje 2020 cert-spojeni EAFPS Logo Logo Ebcfprs UEMS ORL LOGO

Naš tim liječnika

Instagram feed

KONTAKT

logo

Obratite nam se prijavom na naš online obrazac ili pozivom
na telefonski broj +3851 2444646

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg
sigurnog online obrasca. Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata
putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Pošaljite nam svoj upit
s povjerenjem

Radno vrijeme

Pon - Pet     10:00 - 20:00h
Radno vrijeme - narudžbe
Pon - Pet     10:15 - 18:15h

Kontakt

   Telefon: +3851 2444 646
   Email: info@lf-mg.com

Lokacija

   Libertas zgrada 5. i 6. kat
Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 6b,
10000 Zagreb

Parkirno mjesto

   Parking osiguran ispred zgrade Poliklinike
uz prethodnu najavu telefonom.