Dr.sc. Sandra Baranović, dr.med.

specijalistica otorinolaringologije

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Sandra Baranović specijalistica je otorinolaringologije na odjelu Kirurgije glave i vrata Klinike za tumore,  KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije započela je 2014. godine u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice, te je položila specijalistički ispit 2020. godine.

Pri kraju je subspecijalističkog usavršavanja iz Plastične kirurgije glave i vrata. Doktorirala je 2023. godine na studiju Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu planocelularnog karcinoma usne šupljine. Od 2019. godine do 2023. godine nacionalni je  predstavnik za EYSAC (The ESSO Young Surgeons and Alumni Club) pri ESSO-u (European Society of Surgical Oncology) s ciljem promoviranja i organiziranja internacionalne suradnje i edukacije mladih kirurga u djelatnosti onkološke kirurgije.

Od 2020. godine suradnik je u nastavi predmeta Temelji liječničkog umijeća na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Publicirala je stručne članke u nekoliko stranih časopisa, te sudjelovala na kongresima i hands-on tečajevima s međunarodnim sudjelovanjem iz područja otorinolaringologije i onkološke kirurgije glave i vrata te mikrovaskularne i estetske kirurgije u Newcastlu, Milanu, Munchenu, Amsterdamu  i Zagrebu.

Osnovno područje interesa, koje prakticira u svakodnevnom kliničkom radu, je kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda te žlijezda slinovnica, kožni tumori i melanom, operacije tumora glave i vrata s dodatnim naglaskom na plastično-rekonstruktivnim zahvatima, koji uključuju i slobodne režnjeve. Svoj kirurški rad iz područja estetske medicine s osobitim kreativnim užitkom često nadopunjava nekirurškim metodama.

Specijalnost
specijalistica otorinolaringologije