Dr.sc. Nino Fuchs, dr.med.

specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Dr. sc. Nino Fuchs, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije, rođen u Zagrebu 14. svibnja 1984. godine, predstavlja istaknutu figuru u području svoje specijalizacije.

Njegova akademska karijera započela je u Zagrebu, gdje je uspješno završio osnovnu i srednju školu. Nakon mature 2002. godine, upisao je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nakon šest semestara nastavlja svoje obrazovanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009., s velikim uspjehom je diplomirao i stekao akademski naziv doktora medicine.

Nakon stjecanja temeljnog medicinskog znanja, dr. Fuchs je obavio obvezni liječnički staž u Bolnici "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu, gdje je uspješno položio stručni ispit 2011. godine.

Od 2012. godine, dr. Fuchs je zaposlen na Kliničkom Bolničkom Centru u Zagrebu, na Klinici za kirurgiju, Zavodu za plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju. Tijekom svoje karijere, doktor je pokazao iznimnu predanost i stručnost te je 2018. godine položio specijalistički ispit, stekavši tako naziv specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije.

U želji za daljnjim napredovanjem i obogaćivanjem znanja, dr. Fuchs je upisao doktorski studij na Sveučilištu u Rijeci, na Odjelu za biotehnologiju, smjer Medicinska kemija, u akademskoj godini 2013./14.

Dr. Fuchs je ostvario I značajan doprinos u znanstvenoj zajednici. Kao koautor, sudjelovao je u pisanju 18 znanstvenih publikacija koje su do danas citirane 45 puta u bazi Scopus (h-indeks 3).

Demonstrirajući svoju želju za neprestanim usavršavanjem, dr. Fuchs je 2018. godine sudjelovao na edukaciji iz kirurgije šake i ručnog zgloba u Gentofte Hospitalu u Danskoj. Krajem 2020. i početkom 2021. godine dobio je vrijednu priliku boraviti u Stockholmu, Švedska, kao stipendist Akademiklinikena, gdje je dalje razvijao svoje vještine.

Dr. Fuchs je također postao dio tima Poliklinike Lohuis Filipović, vodeće klinike za estetiku I medicinu u regiji. Njegova stručnost i iskustvo doprinose visokoj razini usluga koje pružaju klinika i njen tim vrhunskih stručnjaka. Kao stručnjak za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, dr. Fuchs je posebno fokusiran na individualizirane pristupe pacijentima, pružajući im najbolje moguće rezultate s visokom razinom sigurnosti. Pacijenti ga opisuju kao pažljivog, strpljivog i brižnog kirurga koji je posvećen njihovom zadovoljstvu i dobrobiti.

Specijalnost
specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije