Doc.dr.sc. Marica Žižić, dr.med.

FACS, specijalistica otorinolaringologije, kirurgije glave i vrata

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Dr. Žižić rođena je u Splitu, gdje je završila opću gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2000. godine s prosječnom ocjenom 4.74. Obavila je specijalizaciju iz otorinolaringologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Tijekom specijalističkog usavršavanja nostrificirala je diplomu za rad u Sjedinjenim Američkim Državama, položivši potrebne ispite: Step1, Step 2 CK (Clinical Knowledge) i Step 2 CS (Clinical Skills), stekavši ECMFG Certificate (ECFMG- Educational Comission for Foreign Medical Graduates). Jednogodišnju užu specijalizaciju iz kirurgije štitne žlijezde i paratireoidnih žlijezda obavila je na Sveučilištu Harvard, Boston, SAD (Clinical Fellow in Thyroid and Parathyroid Surgery). U Zagrebu je obavila užu specijalizaciju iz plastične kirurgije glave i vrata. Titulu doktorice znanosti stekla je u Zagrebu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Stručno i znanstveno se usavršavala, osim sveučilišta Harvard, u klinici Mayo, Rochester, SAD, u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, SAD te u Sveučilišnoj bolnici Saint Luc, Bruxelles, sveučilište Louvain, Belgija.

Dr. Žižić je autorica većeg broja znanstvenih i stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima te koautorica nekoliko udžbenika. Sudjelovala je u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske Invertni papilom nosa i sinusa- model karcinogeneze. Dr. Žižić dobitnica je Rektorove nagrade za najbolji studentski znanstveni rad, nagrade za najbolji stručni rad na “World Meeting of Young ENT practitioners”, St Petersburg, Rusija, nagrade za najbolji stručni rad Američko- Austrijskog društva i Weil-Cornell Sveučilišta.

Dr. Žižić je redoviti član Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju, Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta, Američkog koledža kirurga(FACS- Fellow, American College of Surgeons).

Glavno područje rada i stručnog i znanstvenog interesa su joj kirurgija glave i vrata, kirurgija štitne žlijezde i paratireoidnih žlijezda, intraoperativno elektrofiziološko monitoriranje nervusa vagusa i nervusa recurrensa, kirurgija hrkanja i opstruktivne apneje u spavanju, estetska medicina, audiologija i vestibulologija.

 

Specijalnost
FACS, specijalistica otorinolaringologije, kirurgije glave i vrata