Dr.sc. Josip Baković, dr.med.

specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Specijalizaciju iz opće kirurgije kao i subspecijalizaciju iz abdominalne i onkološke kirurgije stekao je u Kliničkoj bolnici Dubrava Zagreb gdje radi zadnjih 20 godina.

Dodatnu edukaciju iz užeg područja koloproktologije stjecao je u Engleskoj, Švicarskoj i Njemačkoj.

Sudjelovao je u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova iz područja abdominalne i jednodnevne kirurgije. Autor je više radova i kongresnih priopćenja iz područja koloproktologije.

Tijekom dosadašnje karijere obnašao je više dužnosti u upravnom odboru Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju (HDEK), Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju (HDDK), Hrvatskom društvu za jednodnevnu kirurgiju (HDJK) te Međunarodnom društvu za jednodnevnu kirurgiju (IAAS).

Glavno područje intersa je proktologija kao i patologija debelog crijeva.

Specijalnost
specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije