Izv.prof.dr.sc. Jakov Ajduk, dr. med.

specijalist otorinolaringologije, audiolog i fonijatar

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Jakov Ajduk je specijalist otorinolaringolog na KBC Sestre milosrdnice, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. Subspecijalist je iz audiologije i fonijatrije.

Izvanredni je profesor na Medicinskom fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost mu je otokirurgija I audiologija za koje se usavršavao u klinikama diljem svijeta (Los Angeles, Washington, London, Hannover, Pariz, Piacenza, Wurzburg…).

Recenzent je u većem broju znanstvenh časopisa. Autor je 35 znanstvenih članaka u međunarodnim časopisima te četiri poglavlja u knjigama. Bio je pozvani predavač na većem broju skupova. Potpredsjednik je Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju te je potpredsjednik Sekcije za otologiju i neuro-otologiju Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata.

Glavno podučje interesa su mu otokirurgija i audiovestibulologija.

Educirao se za kirurško liječenje patologije uha (rekontrukcija bubnjića (miringoplastika), bolesti srednjega uha (timpanoplastika), stapedotomija, ugradnja umjetne pužnice, ugradbena slušna pomagala, operacija tumora uha, patologija lateralne baze lubanje…). Osobito veliko iskustvo ima u revizijskim operacijama bolesti uha.

Uža specijalnost mu je liječenje i dijagnostika poremećaja sluha i ravnoteže.

Specijalnost
specijalist otorinolaringologije, audiolog i fonijatar