Doc. dr. sc. Ivana Jurjević, dr. med

Specijalist neurologije

Ivana Jurjević rođena je 14.11.1982. god. u Karlovcu. Osnovnu školu u Zaprešiću i X. gimnaziju u Zagrebu završila je s odličnim uspjehom. Od 2001. do 2007. god. pohađala je diplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Nakon diplome odradila je pripravnički staž za doktore medicine u KBC Zagreb, te je 2008. godine položila državni ispit. Također je nakon diplome počela raditi kao znanstveni novak na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te upisala doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Učinak prekida komunikacije na različitim mjestima unutar likvorskoga sustava na tlak i volumen likvora” pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Marijana Klarice u studenom 2014. god. U međuvremenu je 2011. god. započela specijalizaciju iz neurologije na Klinici za neurologiju KBC Zagreb, te položila specijalistički ispit u srpnju 2015. god. Nakon toga provela je edukaciju iz evociranih senzornih potencijala u KBC Zagreb, te je od 1.12.2015. do 1.6.2016. god. provela 6 mj. na stručnom i znanstvenom usavršavanju u Juntendo University Medical School, Tokyo, Japan gdje se bavila laboratorijskim istraživanjem likvorskih mikroRNA biomarkera za normotenzivni hidrocefalus, i educirala se iz područja duboke moždane stimulacije (DBS) u liječenju ekstrapiramidnih bolesti. Trenutno je zaposlena kao specijalist neurolog u Klinici za neurologiju KBC Zagreb, Odjel za poremećaje pokreta, te kao viši asistent/poslijedoktorand na Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U tijeku je izbora za znanstveno zvanje znanstveni suradnik i znanstveno-nastavno zvanje docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje na dva znanstvena projekta, “Patofiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijskog tlaka” pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Klarice, te na HRZZ projektu “Misterij subtalamusa – anatomska podjela subtalamičke jezgre - 3STAN“ voditelj doc.dr.sc. Goran Sedmak. U punoj satnici sudjeluje u nastavi na predmetu Farmakologija diplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu na hrvatskom i engleskom jeziku, te predaje na predmetu doktorskih poslijediplomskih studija Biomedicina i zdravstvo i Neuroznanost Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Patofiziologija mozga i likvora” voditelja prof. dr. sc Marijana Klarice. Autor je ili koautor 13 znanstvenih radova od kojih je 9 CC radova, te je član Hrvatskog društva za neuroznanost, IBRO, FENS, Hrvatskog društva farmakologa, IUPHAR, EPHAR, Hrvatskog neurološkog društva, i Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Certifikati

IBCFPRS Priznanje 2020 cert-spojeni EAFPS Logo Logo Ebcfprs UEMS ORL LOGO

Naš tim liječnika

Instagram feed

KONTAKT

logo

Obratite nam se prijavom na naš online obrazac ili pozivom
na telefonski broj +3851 2444646

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg
sigurnog online obrasca. Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata
putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Pošaljite nam svoj upit
s povjerenjem

Radno vrijeme

Pon - Pet     10:00 - 20:00h
Radno vrijeme - narudžbe
Pon - Pet     10:15 - 18:15h

Kontakt

   Telefon: +3851 2444 646
   Email: info@lf-mg.com

Lokacija

   Libertas zgrada 5. i 6. kat
Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 6b,
10000 Zagreb

Parkirno mjesto

   Parking osiguran ispred zgrade Poliklinike
uz prethodnu najavu telefonom.