Ivan Svaguša, dr.med.

specijalist urologije, subspecijalist urodinamike i neurourologije

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Obrazovanje iz urološke specijalizacije stekao je na KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu gdje radi i danas. Specijalistički ispit položio je 2018. godine, a užu specijalizaciju iz urodinamike i neurourologije 2022. godine. Uže područje rada temelji na funkcionalnim poremećajima mokrenja uključujući i inkontinenciju. Član je Hrvatskog urološkog društva te aktivno sudjeluje na većini hrvatskih uroloških kongresa kao predavač ili voditelj radionica. Dodatnu izobrazbu stekao je na inozemnim tečajevima  iz urodinamike na Bristol Urological Institute te na certificiranim tečajevima u Barceloni.

Specijalnost
specijalist urologije, subspecijalist urodinamike i neurourologije