Dragana Markotić, dr.med.

specijalist anestezije, reanimacije i intenzivne medicine

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Dragana Markotić završila je medicinski fakultet i specijalizaciju i anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja u Mostaru BiH.

2013. godine je dobila priznanje kvalifikacije Doktor medicine u Republici Hrvatskoj i od tada je član Hrvatske liječničke komore. 2019. godine je dobila akademsko priznanje visokoškolske kvalifikacije doktora medicine u svrhu upisivanja poslijediplomskog specijalističkog studija i  završila usavršavanje i završni ispit iz anestezije reanimacije i intenzivne medicine u Zagrebu u Republici Hrvatskoj.

Poslije toga se specijalizirala u užem području kardiovaskularne kirurgije i intenzivno liječenje bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Za vrijeme specijalizacije i kasnije kao liječnik specijalist, aktivno radila kao član tima Zavoda za hitnu medicinu Republike Hrvatske.  

Radi i kao član tima za edukaciju iz oblasti hitne medicine (BLS i ALS). Sudjeluje kao stručni suradnik u WHO and Mayo Clinic multimodalnoj tele-edukaciji za intervenciju i brzo širenje saznaja u intenzivnom liječenju bolesti povezanih s COVID-19. Lokalni je champion and primarni istražitelj u međunarodnoj kliničkoj suradnji za Discovery VIRUS COVID-19 registar i međunarodnoj kliničkoj studiji CERTAIN.

Sudjeluje u brojnim državnim i međunarodnim stručnim skupovima te je aktivni član Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu (HDARIM). Radi kao liječnik specijalist anestezije u klinici Lohuis Filipović Medical Group od travnja 2023 godine.

Specijalnost
specijalist anestezije, reanimacije i intenzivne medicine