Doc.dr.sc. Boris Filipović, dr.med.

otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, FEBORL-HNS, IBCFPRS

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

Boris Filipović završio je dodiplomski studij medicine u Zagrebu 2008. godine.

Od 2005. od 2017. godine radio je kao znanstveni istraživač u Laboratoriju za neurofarmakologiju. Specijalizaciju iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata je započeo 2011. godine u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. U sklopu specijalizacije usavršavao se u klinikama u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i SAD-u, a specijalistički ispit u RH iz otorinolaringologije položio je 2016. godine.

Iste godine položio je EU specijalistički ORL ispit - UEMS - European Union of Medical Specialist ter stekao naslov, Fellow of The European Board of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery.

Po završetku specijalizacije započeo je subspecijalističko usavršavanje iz plastične rekonstruktivne kirurgije lica kao prvi polaznik iz RH - u sklopu Europske Akademije za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju - EAFPS (engl.European Academy of Facial Plastic Surgery) u Nizozemskoj, pod vodstvom Peter JFM Lohuis-a. U sklopu subspecijalizacije od 2 godine, proveo je 6 mjeseci u klinika u SAD-a te je položio subspecijalistički EAFPS - European Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery - ispit 2017 godine u Londonu, te stekao naslov – Internationally Board Certified in Facial Plastic and Reconstructive Surgery – IBCFPRS.

Doktorsku disertaciju je obranio 2017. Godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te stekao titulu doktora znanosti “Neurogena upala moždanih ovojnica i bol u području glave i vrata”. Iste godine je izabran u znanstveno zvanje, znanstvenog suradnika, na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Njegovo glavno područje interesa uključuje plastičnu kirurgiju lica - rinoplastiku, operacije potpunog pomlađivanja lica te otorinolaringologiju - rinologiju, apneju, tumore kože glave i vrata. Ukupno do sada je sudjelovao na preko 30 kongresa, 15 tečajeva te je objavio 14 radova u CC međunarodnim znanstvenim publikacijama, te je do sada bio citiran 331 puta.

Bio je organizator 6 međunarodnih simpozija iz područja svog kliničkog djelovanje. Voditelj je međunarodnog centra za subspecijalističko usavršavanja iz područja plastično rekonstruktivne kirurgije glave i vrata, pri Europskoj akademiji za plastičnu kirurgiju lica - European Academy for Facial Plastic Surgery od 2018 godine.

Specijalnost
otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, FEBORL-HNS, IBCFPRS