ponedjeljak, 01.03.2021

Sve o simptomima donjeg urinarnog trakta

Simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS) obuhvaćaju niz simptoma. Simptomi se mogu podijeliti na simptome pohrane mokraće, simptome samog akta mokrenja i na simptome nakon mokrenja. Većina muškaraca u određenoj životnoj ima barem jedan od simptoma donjeg urinarnog trakta.

Koji su uzroci LUTSa?
Najčešći uzročnici LUTS su dobroćudno uvećanje prostate, prekomjerno aktivni mokraćni mjehur, noćna poliurija, kronična pelvična bol, neurogeni mjehur, tumori mokraćnog mjehura itd.

Dijagnoza
Dijagnoza LUTS se postavlja anamenzom, fizikalnim pregledom, uroflowmetrijom, laboratorijskim I UZV pretragama.

Anamneza: cilj anamneze je definirati potencijalne uzročnike LUTS. U obzir se uzimaju i već postojeće bolesti, medikamentozna terapije te životne navike. U sklopu anamneze se ispunjava I IPSS (International prostate symptom score) upitnik kojim se mogu kvanitficirati simptomi te pomoću kojega se može pratiti tijek liječenja.

Fizikalni pregled:
Urološki fizikalni pregled se fokusira na suprapubičnu regiju, vanjske genitalije I perineum. Pregledom se isključuje uretralni iscjedak, stenoza vanjskog ušća uretre i fimoza.

U sklopu fizikalnog pregleda vrši se i digitorektalni pregled prostate kojim se procjenjuje veličina prostate, njezina konzistencija, bolnost i ograničenost. Digitorektalni pregled može biti blago neugodan ali nije bolan I traje jako kratko.

Uroflow:
Pretraga kojom se procjenjuje jačina mlaza urina te izgled krivulje mokrenja.

Laboratorijske pretrage:

  • Analiza urina može pokazati prisustvo upale mokraćnog trakta, proteinuriju ili glikozuriju
  • Ureja I kreatinin koji mogu pokazati na oštećenu bubrežnu funkciju
  • PSA (prostate specifični antigen) koji može ukazivati na karcinom prostate
  • Ultrazvuk
  • Ultrazvukom se vrši procjena ostatnog urina u mjehuru nakon mokrenja te mjerenje veličine prostate. Po potrebi se prilikom pregleda treba učiniti i ultrazvuk cijelog urotrakta.

Kako se liječi?
Liječenje LUTS prvenstveno ovisi o uzroku. Razlikujemo promjenu životnih navika, medikamentoznu terapiju te operativno liječnje.